Sarek

Sarek med Aktse i blickfånget

Unna Allakas ( samiska "små höjder")

Det småkuperade området,endast dryga 2 km från norska gränsen, med mineraltäta stora klippblock,mindre fjällbranter och små sjöar är klart annorlunda i den lappländska fjällvärlden.Mindre gruvhål, samt s.k skärpningar,och kvarlämnade av väder och vind rostiga bruksverktyg i terrängen, vittnar om flera seklers periodvis återkommande sök efter bl.a koppar och malm..Platsen har också ett militär historiskt förflutet från augusti 1944 fram till 2VK krigsslut,då en hemlig norsk bas här på svensk mark (Sepal) bistod den norska motstånds rörelsen på olika sätt, och bodde i en av de nuvarande stugorna.